Komunikat 2/2016

Kraków, 1. 03. 2016

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

 

Informujemy, że p. Stanisława Pieron już nie pracuje w naszym Oddziale.

 

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

Zapraszamy do siedziby naszego Oddziału w czwartek 10 marca o godz. 18.00, gdzie Helena Postawka przedstawi referat Muzeum inaczej. Alternatywne formy ekspozycji we współczesnym muzealnictwie.

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

Zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury w środę 9 marca na dwie wystawy:

– o godz. 14. 00 – Tempus fugit. O czasie i przemijaniu, po której oprowadzi nas jej kuratorka Anna Olszewska

– o godz. 14.45 – Ukraina. Czekając na bohatera. Kostryrko, Rawski z oprowadzeniem kuratorki Żanny Komar

 

KONFERENCJE

Katedra Historii Sztuki Nowożytnej oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniach 23-24 czerwca 2016 roku organizują konferencję naukową pt. Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności. Organizatorzy proszą o nadsyłanie do końca lutego 2016 r. propozycji referatów i komunikatów ze streszczeniem na adres: rzemioslo@upjp2.edu.pl lub kontakt z Panią mgr Karoliną Sarkowicz (e-mail: ka.sarkowicz@gmail.com, tel. 608735595).

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje w dniach 14-15 października 2016 r. konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie. Konferencja odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach (1 dzień) i w w Staniątkach (2 dzień). Organizatorzy proszą o nadsyłanie do końca marca 2016 r. propozycji referatów i komunikatów ze streszczeniem na adres mailowy: staniatki@upjp2.edu.pl lub do dr. Józefa Skrabskiego: jozef.skrabski@gmail.com.

Katedra Kultury Artystycznej UKSW w Warszawie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Rzeczy piękne. Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. Obrady odbędą się 18 maja 2016 roku, na UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23. Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem należy przesyłać do 29 lutego 2016 roku na adres: piotrchabiera@poczta.fm

Oddział Toruński SHS w dniach 23 kwietnia i 26 listopada 2016 organizuje dwa spotkania pt. Historyzm toruński w ramach cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Zgłoszenia referatów można przesyłać do końca lutego pod adres katarklucz@wp.pl;

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w dniach 31 maja–1 czerwca 2016 organizuje międzynarodową konferencję pt. Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. Zgłoszenia propozycji referatów można przesłać poprzez formularz (http://www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy) na adres: heritage@mhk.pl.

W dniach 18–19 maja 2016 roku w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Katowicach odbywać się będzie sesja naukowa pt. Miasta w kontekście wielkich i małych narracji. Organizatorzy proszą o przesyłanie krótkiego streszczenia planowanego referatu na adres hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 roku.

 

VARIA

Razem z Dyrekcją Instytutu Historii Sztuki UJ
serdecznie zapraszamy
na Jubileusz prof. Adama Małkiewicza
do Instytutu (Sala Lanckorońskich)
w piątek, 4. marca br na godz. 16.30.
Mile widziane ulubione przez Jubilata łakocie i trunki.