Komunikat 2/2021

Kraków 2 VII 2021

Z żalem informujemy, że 25 czerwca 2021 zmarł w Krakowie
ś. p. profesor Adam Małkiewicz,
Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia

Pogrzeb rozpocznie się się 9 lipca 2021 o godz. 11.40
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim


KONKURSY

Przypominamy, że jak zwykle, można zgłaszać kandydatów do konkursów im. ks. Szczęsnego Dettloffa i Jerzego Łozińskiego. Termin zgłoszeń upływa 30 lipca br.


SESJE

Biblioteka Naukowa PAU i PAN zaprasza do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada br w Krakowie. Szczegółowe informacje po linkami:

http://biblioteka.pau.krakow.pl/artificem-commendat-opus
https://www.facebook.com/events/313317270319101/


INFORMACJE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z sytuacją epidemiczną nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że po wakacjach uda się powrócić do tradycyjnych form działalności.

W okresie wakacyjnym biuro Oddziału będzie czynne w lipcu i 2. połowie sierpnia w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00-14.00. Od 1. do 15. sierpnia biuro będzie nieczynne. Zapraszamy wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem.

Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu, sytuację utrudnia też prowadzony w kamienicy Fukiera niezbędny, a kosztowny remont instalacji i dachu. W związku z tym bardzo prosimy o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości.

Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie mają maili. W związku z kosztami korespondencji wysyłanej drogą pocztową, planujemy całkowicie zaprzestać rozsyłania komunikatów w wersji papierowej, ponieważ nie pozwala na to wysokość składki członkowskiej, zwłaszcza w naszym Oddziale, gdzie jest wielu emerytów. Wszystkich Członków, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o podanie adresów mailowych. Tych, którzy nie mają adresów mailowych, prosimy o kontakt z biurem Oddziału we wrześniu.

Życzymy wszystkim udanych wakacji!