Komunikat 1/2023

Kraków 23 I 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że w styczniu, lutym i marcu 2023 roku biuro Oddziału jest zamknięte. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dyżury odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00-13:00 w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ w Collegium Iuridicum przy  ul. Grodzkiej 53.


Zwiedzanie wystaw:

15 lutego o godz. 14.00 po nowootwartym Muzeum Dominikanów w Krakowie oprowadzi jego autor, prof. dr hab. Marek Walczak. Zbiórka w krużgankach.

22 lutego o godz. 14.00 po wystawie Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600 w Zamku Królewskim na Wawelu oprowadzą członków SHS kuratorzy Marek Walczak i Krzysztof Czyżewski. Zbiórka na dziedzińcu.

2 marca, UWAGA! WYJĄTKOWO o godz. 17.30, po wystawie Wędrujące obrazy. Małgorzata Mirga-Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury oprowadzi kurator, Wojciech Szymański. Zbiórka w hallu MCK, Rynek Główny 25.


Zaproszenie na wystawę:

Kol. Kamil Kłeczek zaprasza do Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach na wystawę jednego z najważniejszych twórców neoawangardowych w Polsce – Józefa Robakowskiego Sztuka to Potęga! Wystawa, której kuratorem jest Kol. Kamil Kłeczek, a partnerem – Muzeum Fotografii w Krakowie, rozpoczyna obchody 35-lecia Galerii sztuki w Krzeszowicach; potrwa do 5 marca. W załączniku plakat wystawy.


Składki nowe:

Przypominamy, że od stycznia br. obowiązuje nowa składka członkowska w wysokości  10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko  50%.

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31,  numer rachunku: 77124046501111000051492393

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.