Komunikat 1/2021

  Kraków 31 III  2021

Zdrowych i mimo wszystko

wesołych Świąt Wielkanocnych

życzymy wszystkim

koleżankom i Kolegom

z nadzieją na wznowienie spotkań

i wszelkiej innej działalności.


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

rozsyłamy kolejny komunikat Oddziału Krakowskiego SHS jedynie drogą mailową.  Przykro nam, że w związku z sytuacją epidemiczną nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie  spełnić wymogów bezpieczeństwa.  Ze względu na panujące warunki nie planujemy też żadnych innych form wspólnej działalności  w najbliższym czasie. Wznowimy  je w zależności od rozwoju sytuacji, o czym niezwłocznie zawiadomimy komunikatem.

Biuro Oddziału  dalej będzie czynne w poniedziałki  w swoich zwykłych  godzinach pracy, to jest od 10.30 do 13.30. Zapraszamy wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem lub telefonicznie.

Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera), a koszty wciąż rosną.

W związku z tym raz jeszcze prosimy bardzo o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości.

Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki  i Kolegów, którzy nie mają maili.

Za Zarząd:

Sekretarz:
Agnieszka Gronek

Prezes:
Joanna Daranowska-Łukaszewska