Komunikat 1/2019

Kraków, 11. 02. 2019

W dniu 25 stycznia 2019 na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów wybrany został nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki w składzie:

ZARZĄD GŁÓWNY SHS /Kadencja 2019 r. – 2021 r./

prof. dr hab. WOJCIECH WŁODARCZYK – Prezes

prof. dr hab. ANDRZEJ BETLEJ – Wiceprezes

prof. dr hab. RYSZARD KASPEROWICZ – Wiceprezes

prof. dr hab. ANNA SYLWIA CZYŻ – Sekretarz

dr KATARZYNA NOWAKOWSKA-SITO – Skarbnik

prof. dr hab. JAROSŁAW JARZEWICZ – Członek Zarządu

dr hab. HUBERT KOWALSKI – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS

mgr ZBIGNIEW MAJ

dr ANNA ŚLIWA

dr hab. JULIUSZ RACZKOWSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS

prof. dr hab. WOJCIECH KOWALSKI – Przewodniczący

prof. dr hab. ZBIGNIEW BANIA

prof. dr hab. ELŻBIETA PILECKA

ks. prof. dr hab. ANDRZEJ WITKO

mgr MARIA ZWIERZ

 


 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela i Sympatyka, uczestnika naszych objazdów śp. Józefa Kozaka

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 16 lutego 2019 roku o godzinie 12.00, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny.


 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS


 

Wspólne wyjścia na wystawy

W środę 20 lutego o godz. 14.00 kurator Anna Litak zaprasza nas do Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej MICET przy Teatrze Starym na ul. Jagiellońskiej 5 w Krakowie. Pani Kurator zaleca zakupienie biletów ulgowych w cenie 8 pln, ponieważ tylko wtedy można korzystać z zabaw interaktywnych.

W środę 13 marca o godz. 14.00 zapraszamy do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę ‘’Wyspiański. Nieznany”.


 

Konferencje

Instytut Historii Sztuki UJ i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności. Organizatorzy proszą zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia (tytuł i abstrakt referatu) do 10 lutego 2019 r. na adres sekretarza konferencji, mgr Natalii Koziary: nkoziara@mnk.pl

Warszawski i Łódzki Oddział SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę października 2019 roku konferencji naukowej: Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań. Zainteresowani proszeni są o przesyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: tkanina.dziedzictwo@gmail.com. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.shs.pl/?projects=oddzial-lodzki