Komunikat 1/2018

Kraków, 4. 02. 2018

 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

– Wspólnie z Pawilonem Józefa Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie zapraszamy na drugie spotkanie poświęcone Józefowi Jaremie (1900-1974) pt. Józef Jarema: głos plastyka. W rozmowie udział biorą: dr Karolina Czerska, która przygotowuje monografię artysty, Anna Baranowa i Agnieszka Kosińska.
6 lutego 2018, wtorek, godz. 17.00: Józef Jarema: głos plastyka 2.
Spotkanie odbędzie się w sali wystaw na I piętrze w Pawilonie Józefa Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12.
Wystąpienie dr Karoliny Czerskiej zrealizowano w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

27 lutego 2018, wtorek, godz. 18.00 zapraszamy do naszego lokalu na spotkanie dyskusyjne poświęcone zagrożonemu usunięciem (na skutek ustawy dekomunizacyjnej) pomnikowi w Rzeszowie autorstwa Mariana Koniecznego (z roku 1974). Organizujemy je, wychodząc naprzeciw młodym aktywistom miejskim ze Stacji Rzeszów Dziki, którzy dążą do zachowania pomnika jako ważnego dla tożsamości miasta dzieła sztuki i wpisania go rejestru zabytków nieruchomych. Spotkanie będzie nosić tytuł: Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Rzeszowszczyźnie – dzieło sztuki, które (po)łączy pokolenia? Wystąpią między innymi: kol. Karolina Chomiczewska (Oddział Rzeszowski SHS) i p. Barłomiej Gancarczyk (Stacja Rzeszów Dziki). Prowadzenie: Anna Baranowa i Monika Rydiger.

6 marca 2018, wtorek, g. 18.00 w naszym lokalu wystąpi kol. Michał Haake (Oddział Poznański SHS) z pasjonującym tematem: Targ na warzywa na Placu za Żelazną Bramą z MNP. Dzieło Józefa Pankiewicza, kopia czy falsyfikat? Nasz gość podda pod dyskusję swoje wątpliwości, co do autentyczności słynnego obrazu Pankiewicza w zbiorach MNP na podstawie nie branych dotąd pod uwagę źródeł ikonograficznych oraz badań archiwalnych.

 

WYSTAWY

Serdecznie zapraszamy 7 marca o godz. 14.00 do Kamienicy Hipolitów na wystawę „Koronka – tradycja – reaktywacja”, po której oprowadzi nas kurator p. Michał Hankus.

 

KONFERENCJE

– Z przyjemnością informujemy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918.
Organizatorzy oczekują wystąpień poświęconych projektom powstałym do początku l. 40, zarówno zrealizowanym jak też niezrealizowanym. Szczególnie mile widziane będą tematy dotyczące większych założeń lub ujęcia przekrojowe.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z  krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres mailowy: shskr@poczta.fm albo składanie lub nadsyłanie ich do siedziby Stowarzyszenia przy Starowiślnej 29-31, 31-008 Kraków.
Dla referentów przewidujemy pokrycie kosztów jednego noclegu.

– Z przyjemnością informujemy również, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 15-16 stycznia 2019 roku planuje zorganizować trzecią edycję konferencji naukowej O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego.

Tematyka obrad nadal dotyczyć będzie książki artystycznej i jej wpływu na inne dziedziny sztuki. Jednak 150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego podsunęła nam pomysł skupienia uwagi na postaci krakowskiego artysty i omówienia jego wkładu w rozwój nowoczesnej typografii. Interesować nas będzie każde zagadnienie ukazujące zaangażowanie Wyspiańskiego w pracę nad estetycznym kształtem książki, a więc projektowanie kart, czcionek, ilustracji, okładek, kontakty z introligatorami, wydawcami, drukarzami, księgarzami, a także źródła jego inspiracji artystycznych. Dla dobrego rozpoznania zwłaszcza tego ostatniego problemu, niezbędne będzie rozszerzenie pola badawczego o opis analogicznych zjawisk w innych miastach i krajach. Stąd tematu konferencji nie ograniczyliśmy do opisu życia artystycznego Krakowa z przełomu wieków, ale całej Europy, a zwłaszcza tych krajów, z których sztuką Wyspiański miał kontakt bezpośredni. Natomiast, aby w pełni docenić znaczenie jego pionierskiej działalności w dziedzinie typografii, chcielibyśmy zwrócić uwagę na jego uczniów i naśladowców, pracujących także w latach 20. i 30 XX w.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 września 2018 roku na adres mailowy: a.gronek@uj.edu.pl lub mlaskowska@muzeum.krakow.pl, jak też tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.
Wygłoszone referaty planujemy opublikować na początku roku 2020, dlatego też po obradach, będziemy prosić o przygotowanie tekstów do 15 znormalizowanych stron maszynopisu z dodatkiem najwyżej 6 zdjęć (wersja elektroniczna: do 36 tys. znaków, Microsoft Word (6, 7), Times New Roman, rozmiar czcionki 12, przypisy dolne, zdjęcia w PDF, JPG), ze skorowidzem osób oraz najwyżej jednostronicowym streszczeniem w języku angielskim (do 1800 znaków) i przesłanie ich na wskazane wyżej adresy do końca maja 2019 roku.
Informujemy także, że nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, dlatego też koszty przejazdu i noclegów muszą ponieść uczestnicy konferencji. Zapewniamy pomoc w rezerwacji miejsca w hotelu.
Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

SEKCJA WYCIECZKOWA

Organizujemy objazd na Białoruś Radziwiłłowskim szlakiem

Biała Podlaska – Brześć – Skoki – Różana – Kosów Poleski – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Pińsk – Brześć – Biała Podlaska

Proponujemy dwa terminy: 18.07 – 21.07 2018 i 22.08 -25.08 2018

I dzień 18.07.2018 (22.08.2018) – środa

Wyjazd z Białej Podlaskiej około godziny 5: 00 (wszystkie godziny wg czasu polskiego). Przejazd do Brześcia – odprawa celna, wymiana waluty w kantorze. Objazd panoramiczny po mieście. Skoki nad rzeką Leśną – dawna siedziba rodu Niemcewiczów. Wołczyn nad rzeką Pulwą – dawne miasteczko Czartoryskich i Poniatowskich. Kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu i pochówku ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kamieniec nad rzeką Leśną – wieża zamkowa, stołp z końca XIII w. Prużana. Różana nad rzeką Różanką – ruiny XVIII-wiecznego pałacu Sapiehów – jednej z największych rezydencji magnackich w Polsce. Słonim – Albertyn – przedmieście Słonimia, pałac Pusłowskich. Baranowicze – miasto partnerskie Białej Podlaskiej (zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja oraz nocleg).

II dzień 19.07.2018 (23.08.2018) – czwartek Baranowicze – po śniadaniu wyjazd: Nieśwież – miasto położone nad malowniczym Jeziorem Panieńskim, siedziba rodowa Radziwiłłów: zamek – wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, kościół p.w. Bożego Ciała, w którym znajduje się wielkie mauzoleum rodu Radziwiłłów. Mir nad rzeką Miranką – zamek Illiniczów i Radziwiłłów wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nowogródek – miasto z tradycjami jagiellońskimi, świadek lat młodzieńczych poety Adama Mickiewicza. Jezioro Świteź – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie. Zaosie – mała ojczyzna Adama Mickiewicza, zrekonstruowany zespół dworski w miejscu po dawnym folwarku Mickiewiczów. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja i nocleg.

III dzień 20.07.2018 (24.08.2018) – piątek Baranowicze (śniadanie) – wykwaterowanie, około godziny 8: 00 wyjazd. Kosów Poleski – Mereczowszczyzna, miejsce urodzenia i chrztu Tadeusza Kościuszki, Pałac Pusłowskich. Pińsk nad rzeką Piną – dawne miasto królewskie, stolica Polesia: katedra, dawny kościół franciszkanów; kolegium jezuitów, w którym przebywał m.in. Andrzej Bobola i Adam Naruszewicz. Biezdzież – Muzeum Fartuszka. Kobryń nad Kanałem Królewskim – prastary gród poleski. Przejazd do Brześcia – nocleg.

IV dzień 21.07.2018 – (25.08.2018) sobota śniadanie Brześć – zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Przyjazd do Białej Podlaskiej ok 13:00

CENA: od 780zł/os (przy grupie 20 osób)

Cena zawiera:
przejazd autokarem
obsługę pilota
3 noclegi w hotelu
3 śniadania i 3 obiadokolacje
opłaty drogowe i parkingi
ubezpieczenia NNW/KL
opłaty wizowe
podatek VAT

Cena nie obejmuje:
kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
degustacji w Muzeum Fartuszka,
rejsu statkiem po Pinie lub Muchawcu
przewodników lokalnych w Nowogródku i Pińsku
w sumie ok 35$ lub 30€ – plus własne wydatki.

Na Białoruś obowiązuje paszport + dodatkowe zdjęcie potrzebne do wizy, którą załatwi Biuro. Paszporty prześlemy kurierem i będą na nas czekać w Białej.
Do tego dochodzi cena biletu kolejowego Kraków-Biała Podlaska oraz Biała Podlaska-Kraków oraz dwa noclegi w zaprzyjaźnionym hotelu „Złota Rybka”
ZAPISY I INFORMACJE: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka: 606 120 893 lub12 633 77 66 m.lisrzep@interia.pl

 

VARIA

Dłużnikom przypominamy o decyzji skreślenia zatwardziałych od stycznia roku 2018.
Ponawiamy zachętę do negocjowania spłat zadłużenia i pozostania z nami. Równocześnie przypominamy, że przynależność do SHS i opłacone składki dają członkom znaczne ulgi w Niedzicy. Nasze legitymacje bywają też honorowane przez niektóre muzea krajowe i zagraniczne.