Kolekcjonerzy mówią – badania rynku sztuki w Polsce

Szanowni Państwo,

Chciałabym prosić państwa o pomoc w realizacji ankiety dotyczącej kolekcjonerstwa w Polsce. Badanie jest prowadzone z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcjonerzy mówią – badania rynku sztuki w Polsce”. Intencją, która mi przyświeca jest określenie profilu kolekcjonera, poznanie ograniczeń rozwoju rynku sztuki i propozycja zmian organizacyjnych, legislacyjnych mogących przyczynić się do zapewnienia lepszych warunków do obrotu dziełami sztuki oraz wspomóc tworzenie zbiorów artystycznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie można na jej podstawie ustalić ani adresu IP, ani adresu mailowego. Zależy mi na sporej liczbie respondentów tak, aby badanie było wiarygodne. Podaję link do ankiety: goo.gl/uJf0S8.

W nauce światowej pojawił się w ostatnich latach szereg opracowań na temat kolekcjonerstwa analizowanego z punktu widzenia historycznego, artystycznego, socjologicznego i ekonomiki kultury. Byłabym wdzięczna za państwa zaangażowanie tak, aby i w Polsce mogła zostać wypełniona luka w badaniach tego rodzaju.

Dr Małgorzata Dąbrowska (e-mail: ara1@o2.pl)

Małgorzata Dąbrowska – specjalista z zakresu rzeźby XIX i XX wieku (doktorat Paris X, Nanterre), uczestniczka międzynarodowych konferencji z tej dziedziny i autorka publikacji naukowych. Uzyskała dyplom MBA (USTL w Lille), zajmuje się także ekonomiką kultury. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydała książkę „Instytucje sztuki współczesnej w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza studiów przypadków” (Księgarnia Akademicka, 2013).