Karol Pustelnik. Między Wadowicami a II Grupą Krakowską.

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej Oddziału Krakowskiego SHS zaprasza w dniu 15 grudnia (sobota) o g. 17.00 do swojego lokalu przy ul. Starowiślnej 29/ 31 na spotkanie z dr Karoliną Czerską Karol Pustelnik. Między Wadowicami a II Grupą Krakowską. Poprowadzi je Anna Baranowa (przewodnicząca SSN OK SHS).

Przypomnimy sylwetkę malarza, rysownika i konserwatora zabytków Karola Pustelnika (1918-2010) – w stulecie jego urodzin. Karol Pustelnik urodził się we Frydrychowicach. Przed wojną uczył się w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie, po wojnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie, następnie w Akademii Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem Tadeusza Kantora i Mieczysława Wejmana. W 1957 roku został członkiem II Grupy Krakowskiej, uczestniczył w wystawach zbiorowych Grupy, pokazywał swoje prace także indywidualnie. W 1964 roku brał udział w reaktywacji wadowickiej Grupy „Czartak”. Od lat 70. mieszkał i tworzył w Wadowicach. W jego malarstwie uwidaczniały się tendencje realistyczne, ale również inspiracje kubizmem, taszyzmem i surrealizmem.

Karolina Czerska – doktor literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej UJ i w Ośrodku Badań nad Awangardą WP UJ. Wykładowczyni, tłumaczka z języka francuskiego, badaczka historii teatru, literatury i sztuki XX-XXI w. Kuratorka wystawy „Cricot idzie!” (Cricoteka 2018). Obecnie opracowuje biografię artystyczną Józefa Jaremy.

Karol Pustelnik, Nadzieja sięga poza krąg (Ballada), 1967