Akcje plenerowe w przestrzeni industrialnej i postindustrialnej

Sekcja Sztuki Nowoczesnej Oddziału Krakowskiego SHS zaprasza w dniu 12 grudnia 2017 (wtorek) o godz. 18.00 do naszego lokalu przy ul. Starowiślnej 29-31 na wykład kol. Bernadety Stano Akcje plenerowe w przestrzeni industrialnej i postindustrialnej

Il. Plener Grand Kanion Sztuki w Bełchatowie w 2006 roku

Prezentacja ta stanowi próbę zestawienia dwóch zjawisk: pracy w plenerze – w otwartym terenie, praktykowanej przez malarzy od połowy XIX wieku i plenerów – spotkań artystów różnych profesji poza ich macierzystymi środowiskami, bardzo modnych w latach 60. i 70. XX wieku. Ta forma aktywności artystów plastyków w PRL-u oparła się o mecenat państwowy i jego odłam: mecenat społeczny. Ten drugi sprawowały głównie zakłady przemysłowe (CRZZ) i Związek Polskich Artystów Plastyków. Rozrzucone po całej Polsce akcje plenerowe wymuszały przemieszczanie się artystów, zarówno tych z pierwszych stron branżowych periodyków, jak i rzeszy zupełnie nieznanych twórców, ponadto krytyków i badaczy sztuki oraz działaczy związkowych. Wędrówki te odbywały się z centrów na peryferia i pomiędzy ośrodkami, co pozostawiło trwałe ślady – materialne i w sferze organizacji życia artystycznego, szczególnie tam, gdzie udało się utrzymać rytm spotkań i zbudować wokół nich tradycję. Jej kontynuację możemy zaobserwować w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, kiedy obok plenerów, instytucje działające na terenach poprzemysłowych oferują artystom rezydencje, których skutkiem jest pogłębiona refleksja o polskim dziedzictwie przemysłowym.

Bernadeta Stano – historyczka sztuki, doktorat uzyskała w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. Tomasza Gryglewicza. Pracuje w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Specjalizuje się w problematyce sztuki polskiej po roku 1945. Obecnie przygotowuje rozprawę na temat związków sztuki i przemysłu w PRL-u i współcześnie.

Il. Ogólnopolski Plener Przemysłowy w Rybnickim Okręgu Węglowym w 1969 roku