Wykład dra Gabriela Ramina Schora

imagesInstytut Historii Sztuki UJ zaprasza na wykład austriackiego historyka sztuki i filozofa dra Gabriela Ramina Schora (Uniwersytet w Linzu), pt.:

„Dame mit dem Hermelin”. Zwischen Transzendentalmalerei und Heterologie – Leonardo da Vincis erweitertes Porträt der Cecilia Gallerani.

Wykład odbędzie się 12 marca (czwartek) o godz. 18:00, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (sala 40).

Wykład zostanie wygłoszony w języku niemieckim.

Wśród historyków sztuki panuje powszechna zgoda, że wielkie alegorie oraz refleksja na temat malarstwa podejmowana w jego własnym medium pojawiają się w sztuce dopiero w wieku XVII, a szczególnie w obrazach takich jak Las Meninas Diego Velázqueza czy Sztuka malarska Jana Vermeera. Podczas wykładu we wnikliwym dialogu z najnowszym stanem badań, a także w świetle Traktatu o malarstwie Leonarda da Vinci, zaprezentowana zostanie nowa interpretacja Damy z gronostajem. Wykład stanie się próbą dowiedzenia, że w gatunkowej konwencji portretu oraz w konflikcie pomiędzy patrzeniem i dotykaniem, optycznym i haptycznym, okiem i ręką, dochodzi do mariażu obu zmysłów i narodzin tego, co w ich stopieniu jawi się jako właściwy logos malarstwa.

Gabriel Ramin Schor (ur. 1967) – historyk i filozof sztuki. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filozofię, teologię chrześcijańską, historię sztuki oraz socjologię. Od 1995 roku współpracownik „Neue Zürcher Zeitung”. Jego teksty ukazywały się w „Texte zur Kunst”, „Tate” oraz „Tumult”. Specjalizuje się przede wszystkim w sztuce po roku 1800. Publikował na temat europejskiej i amerykańskiej moderny oraz sztuki po modernizmie. Wykładał na Universität für angewandte Kunst w Wiedniu, Kunstuniversität Linz, a obecnie pracuje na Katholisch-Theologischen Privatuniversität również w Linzu. Jego aktualnym przedmiotem badań jest sztuka włoskiego renesansu, szczególnie Leonarda da Vinci i Andrea Mantegni. Zajmuje się także teorią filmu oraz filozofią polityki. Współredaktor książki Vorboten der Barbarei. Zum Massaker von Utøya.