Drzeworyt

PANORAMA KRAKOWA OD PÓŁNOCNEGO ZACHODU – drzeworyt z wydanego w 1581 r. Constitucie y Przywileie (…)
Reprodukcja za serwisem fotopolska.